top of page

Gegevensbescherming

Introductie en algemene informatie

Black Sheep Gastro Service SLU bedankt voor uw interesse in onze website.

 

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons erg belangrijk. Hieronder vindt u informatie over hoe wij omgaan met de gegevens die wij verzamelen door uw gebruik van onze website.

Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming.

 

Verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming

Black Sheep Gastro Service SLU

Bulvard de Peguera 26

07160 Peguera

Eilanden Balearen

Spanje

black.sheep.cafe.mallorca@gmail.com

info@cafe-black-sheep.com

http://www.cafe-black-sheep.com

Telefoon:+34 871 25 30 82

Fax: +34 871 25 30 888

NIF-nummer: B56840127
Geregistreerd in het handelsregister van Palma de Mallorca. T.3038, F 189, S8, HPM 98835, I/A1

 

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

 

Als u contact wilt opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, stuur dan een e-mail naar: black.sheep.cafe.mallorca@gmail.com

 

Definities

Onze gegevensbeschermingsverklaring moet voor iedereen eenvoudig en begrijpelijk zijn. In deze gegevensbeschermingsverklaring worden doorgaans de officiële bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebruikt. De officiële definities worden uitgelegd in artikel 4 AVG.

 

Gegevensverwerking door bezoek aan onze website

Wanneer u onze websites bezoekt, is het technisch noodzakelijk dat er via uw internetbrowser gegevens naar onze webserver worden verzonden. Tijdens een lopende verbinding voor de communicatie tussen uw internetbrowser en onze webserver worden de volgende gegevens geregistreerd:

 

  • Datum en tijdstip van de aanvraag,

  • Naam van het opgevraagde bestand

  • Pagina waarop het bestand is opgevraagd Toegangsstatus

  • Gebruikte webbrowser en besturingssysteem (compleet)

  • IP-adres van de aanvragende computer

  • Hoeveelheid overgedragen gegevens

Wij verzamelen de genoemde gegevens om een vlotte verbinding met de website te garanderen en om gebruikers in staat te stellen onze website comfortabel te gebruiken. Het logbestand wordt ook gebruikt om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te evalueren en voor administratieve doeleinden. De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens of logbestanden is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Om technische veiligheidsredenen, in het bijzonder om pogingen om onze webserver aan te vallen, te voorkomen, slaan wij deze gegevens korte tijd op. Op basis van deze gegevens is het voor ons niet mogelijk om conclusies te trekken over individuele personen. Uiterlijk na zeven dagen worden de gegevens geanonimiseerd door het IP-adres op domeinniveau in te korten, zodat het niet meer mogelijk is om een verbinding met de individuele gebruiker tot stand te brengen.

 

Contactformulier en contact via e-mail

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier of per e-mail, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier of uw e-mail, inclusief de voor- en achternaam die u daar hebt opgegeven, en de aanhef, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in de geval van vervolgvragen. Voor het verstrekken van contactgegevens is het verstrekken van een e-mailadres vereist; het verstrekken van uw naam en telefoonnummer is vrijwillig.

In geen geval zullen wij deze gegevens doorgeven zonder uw toestemming. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG en, indien van toepassing.

Artikel 6 lid 1 letter b AVG, als uw verzoek gericht is op het sluiten van een overeenkomst. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt, mits er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. In het geval van artikel 6, lid 1, onder f AVG, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. Google zal deze informatie ook gebruiken om de website-exploitant andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website en internet. Het IP-adres dat uw browser verzendt in het kader van Google Analytics wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons legitieme belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat uw IP-adres alleen in verkorte vorm door Google wordt verwerkt. Met de dienstverlener hebben wij een opdrachtverwerkingsovereenkomst gesloten waarin wij hen verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet aan derden door te geven. Omdat persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, zijn verdere beschermingsmechanismen nodig om het gegevensbeschermingsniveau van de AVG te waarborgen. Om dit te garanderen, hebben wij met de aanbieder standaardclausules inzake gegevensbescherming overeengekomen in overeenstemming met artikel 46, lid 2, onder c) AVG. Deze verplichten de ontvanger van de gegevens in de VS om de gegevens te verwerken in overeenstemming met het beschermingsniveau in Europa. In gevallen waarin dit zelfs door deze contractverlenging niet kan worden gegarandeerd, streven wij ernaar aanvullende voorschriften en toezeggingen van de ontvanger in de VS te verkrijgen. De gebruiksvoorwaarden en informatie over gegevensbescherming van Google Analytics zijn toegankelijk via de volgende links:http://www.google.com/analytics/terms/de.htmlhttps://www.google.de/intl/de/policies/

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Een verwijdering van gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau die verband houden met cookies, gebruikers-ID's (bijv. Gebruikers-ID) en advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android Advertising ID, IDFA [Apple Advertiser Identifier]) worden uiterlijk 14 maanden nadat ze zijn verzameld, gekoppeld .

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de instellingen van uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval wellicht niet alle functies van deze website zonder beperkingen kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt en uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) analyseert en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is ophttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deis beschikbaar.

 

Gebruik van Matomo

Deze website maakt gebruik van de webanalyseservicesoftware Matomo(www.matomo.org), een dienst die wordt aangeboden door de aanbieder InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, (“Mataomo”) op basis van ons legitieme belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden in overeenstemming met artikel 6 Paragraaf 1 onder f AVG-gegevens verzameld en opgeslagen. Voor hetzelfde doel kunnen op basis van deze gegevens gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden aangemaakt en geëvalueerd. Er kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van de internetbrowser van de websitebezoeker worden opgeslagen. De cookies maken onder meer de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De gegevens die met behulp van Matomo-technologie worden verzameld (inclusief uw gepseudonimiseerde IP-adres) worden op onze servers verwerkt.

De door de cookie gegenereerde informatie in het gepseudonimiseerde gebruikersprofiel wordt niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en wordt niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Als u niet akkoord gaat met de opslag en evaluatie van deze gegevens van uw bezoek, kunt u op elk gewenst moment met een muisklik bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik. In dit geval wordt in uw browser een zogenaamde opt-out-cookie opgeslagen, waardoor Matomo geen sessiegegevens verzamelt. Houd er rekening mee dat als u uw cookies volledig verwijdert, ook de opt-out-cookie wordt verwijderd en u deze mogelijk opnieuw moet activeren. Bezwaar: Vul in het resultaat de HTML-code in waarmee de betrokkene bezwaar kan maken. Details over hoe dit werkt en de code zijn te vinden op deze link (https://matomo.org/docs/privacy/#step-3-include-a-web- Analytics-opt-out-functie-op-uw-site-met-een-iframe).

 

Google Maps

Onze homepage maakt via een interface gebruik van de online kaartenserviceprovider Google Maps. De kaartenserviceprovider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Om de functionaliteit van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG. Door gebruik te maken van de dienst worden persoonlijke gegevens doorgegeven aan de VS. De wettelijke basis voor de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar de VS is uw toestemming in overeenstemming met artikel 49, lid 1, zin 1, letter a AVG. Houd er rekening mee dat dergelijke overdrachten van persoonsgegevens zonder adequaatheidsbesluit en zonder passende waarborgen een risico voor u vormen. Het risico is dat Amerikaanse autoriteiten (met name de inlichtingendiensten) vanwege wetgeving in de VS toegang kunnen krijgen tot persoonsgegevens. Juridische beschermingsmogelijkheden of informatie over hoe de Amerikaanse autoriteiten met uw gegevens omgaan, zijn slechts zeer beperkt of helemaal niet mogelijk. Een niveau van gegevensbescherming in overeenstemming met de vereisten van de AVG kan daarom niet worden gegarandeerd. Meer informatie over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google:https://www. google.de/intl/de/policies/privacy/.

Afmelden:https://www.google.com/settings/ads/

 

Koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies, die door de browser op uw apparaat worden opgeslagen en die bepaalde instellingen bevatten voor het gebruik van de website (bijvoorbeeld de huidige sessie). Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die door uw browser worden opgeslagen. De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde sessiecookies, die automatisch worden verwijderd nadat de browser wordt gesloten. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert of totdat de bewaartermijn is verstreken. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om websiteprocessen te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld door opties te behouden die al zijn geselecteerd). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt via individuele cookies die door ons zijn geïmplementeerd, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b AVG, hetzij ter uitvoering van het contract, hetzij in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f AVG ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u cookies kunt plaatsen

 

geïnformeerd worden en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren.

De cookie-instellingen kunnen voor de betreffende browsers via de volgende links worden beheerd.

 

Firefox:https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject

Internet Explorer:http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies Chroom:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=nl&answer=95647 Safari:https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Opera:https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

 

U kunt ook de cookies van veel bedrijven en functies die voor reclame worden gebruikt, individueel beheren. Gebruik hiervoor de juiste gebruikerstools, beschikbaar ophttps://www.aboutads.info/choices/ ofhttp://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choicesDe meeste browsers bieden ook een zogenaamde “Do Not Track”-functie, waarmee u kunt aangeven dat u niet “getrackt” wilt worden door websites. Wanneer deze functie is ingeschakeld, laat uw browser aan advertentienetwerken, websites en applicaties weten dat u niet gevolgd wilt worden voor gedragsmatige reclame en soortgelijke doeleinden. Afhankelijk van uw browserprovider kunt u via de volgende links informatie en instructies vinden over hoe u deze functie kunt bewerken:

 

Google Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de Mozilla Firefox:https://www.mozilla.org/de/firefox/dnt/

Internet Explorer:https://support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not- spoor

Opera:http://help.opera.com/Windows/12.10/de/notrack.html Safari:https://support.apple.com/kb/PH21416?locale=de_DE

Bovendien kunt u voorkomen dat zogenaamde scripts standaard worden geladen. Met NoScript kunt u JavaScript, Java en andere plug-ins alleen uitvoeren op vertrouwde domeinen van uw keuze. Informatie en instructies over hoe u deze functie kunt bewerken, kunt u verkrijgen bij uw browserprovider (bijvoorbeeld voor Mozilla Firefox op:https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/noscript/). Houd er rekening mee dat als u cookies uitschakelt, de functionaliteit van deze website mogelijk beperkt is.

 

Gegevensoverdracht en ontvangers

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij wij dit uitdrukkelijk hebben aangegeven in de beschrijving van de betreffende gegevensverwerking. als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. Er is reden om aan te nemen dat u een hoger legitiem belang hebt bij het niet openbaar maken van uw gegevens, in het geval dat er een wettelijke verplichting bestaat voor de openbaarmaking in overeenstemming met Art Paragraaf 1 S. 1 lit. b AVG is noodzakelijk voor de verwerking van contractuele relaties met u.

 

Voor de uitvoering van onze dienstverlening maken wij ook gebruik van externe dienstverleners, die wij zorgvuldig hebben geselecteerd en schriftelijk opdracht hebben gegeven. U bent gebonden aan onze instructies en wordt regelmatig door ons gecontroleerd. Met wie wij, indien nodig, orderverwerkingsovereenkomsten hebben gesloten in overeenstemming met artikel 28 AVG. Dit zijn dienstverleners voor webhosting, het versturen van e-mails, maar ook onderhoud en instandhouding van onze IT-systemen etc. De dienstverleners zullen deze gegevens niet doorgeven aan derden.

 

Dataveiligheid

Wij nemen passende technische maatregelen in overeenstemming met artikel 32 AVG, rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en het type, de omvang, de omstandigheden en doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheid van optreden en de ernst van het risico. voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen. Deze website maakt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen gebruik van SSL-codering.

 

Duur van opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de relevante wettelijke bewaartermijnen (bijvoorbeeld uit het handelsrecht en het belastingrecht). Na het verstrijken van de betreffende termijn worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd. Als gegevens nodig zijn om een contract uit te voeren of te initiëren of als wij een legitiem belang hebben om deze te blijven opslaan, worden de gegevens verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden of als u uw recht op intrekking of bezwaar uitoefent.

 

Jou rechten

Hieronder vindt u informatie over welke rechten van de betrokkene de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming u toekent tegenover de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 

Het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met artikel 15 AVG.

In het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande bewaartermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een klachtrecht, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons zijn verzameld, evenals het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien nodig, zinvolle informatie over de details ervan.

 

Het recht om onmiddellijk de correctie te vragen van onjuiste of volledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met artikel 16 AVG.

 

Het recht om te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 17 AVG, tenzij de verwerking wordt uitgevoerd om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om aan een wettelijke verplichting te voldoen, om redenen van openbaar belang of het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims is noodzakelijk.

 

Het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken in overeenstemming met artikel 18 AVG als u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onrechtmatig is maar u de verwijdering ervan weigert en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze wilt gebruiken U moet juridische claims doen gelden, uitoefenen of verdedigen of u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG.

 

Het recht, in overeenstemming met artikel 20 AVG, om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke persoon.

 

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 77 AVG. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van de deelstaat waar wij hierboven gevestigd zijn of, indien van toepassing, die van uw gebruikelijke woon- of werkplek.

 

Recht om uw toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3 AVG: U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens op elk gewenst moment met werking voor de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming kan worden gebaseerd. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

 

Recht om bezwaar te maken

Als uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt op basis van legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van de AVG, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met art. voortvloeien uit uw specifieke situatie. Als het bezwaar gericht is tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame, heeft u een algemeen recht om bezwaar te maken zonder dat u daarvoor enige informatie hoeft te verstrekken

bijzondere situatie. Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht of bezwaar, hoeft u alleen maar een e-mail te sturencompliance@ggb-global.world.

 

Externe links

Sociale netwerken (Facebook, Twitter, Xing, enz.) zijn op onze website alleen geïntegreerd als links naar de overeenkomstige diensten. Nadat u op de ingebedde tekst-/afbeeldingslink heeft geklikt, wordt u doorgestuurd naar de website van de betreffende aanbieder. Pas na het doorsturen wordt de gebruikersinformatie overgedragen aan de betreffende aanbieder. Voor informatie over hoe met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan bij het gebruik van deze websites, verwijzen wij u naar de betreffende gegevensbeschermingsregels van de aanbieders die u gebruikt.

 

Aan verandering onderhevig

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring inzake gegevensbescherming indien nodig aan te passen of te actualiseren, rekening houdend met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Hierdoor kunnen wij ze aanpassen aan de huidige wettelijke eisen en rekening houden met wijzigingen in onze dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van de regelgeving. B. bij de introductie van nieuwe diensten. Op uw bezoek is de meest actuele versie van toepassing.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld doorwww.datenschutzexperte.de

 

Status van deze gegevensbeschermingsverklaring: 24 januari 2024

 

 

© 2024 Black Sheep Gastro Service SL

 

bottom of page