top of page

Afdruk

De exploitant van deze website is http://www.cafe-black-sheep.com Black Sheep Gastro Service SLU en is tevens verantwoordelijk voor de website, hierna VERANTWOORDELIJK, stelt dit document beschikbaar aan gebruikers, met als doel te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSICE). alle gebruikers van de website welke voorwaarden op hun gebruik van toepassing zijn.

Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich ertoe de hierin uiteengezette bepalingen en alle andere toepasselijke wettelijke bepalingen na te leven en strikt na te leven.

Black Sheep Gastro Service SLU behoudt zich het recht voor om elk type informatie dat op de website verschijnt te wijzigen, zonder enige verplichting om vooraf op de hoogte te stellen of gebruikers te informeren over deze verplichtingen die gepaard gaan met de publicatie op de website vanZwarte schapen Gastro Service SLU voldoende worden geacht.

 

Black Sheep Gastro Service SLU

Bulvard de Peguera 26

07160 Peguera

Eilanden Balearen

Spanje

black.sheep.cafe.mallorca@gmail.com

info@cafe-black-sheep.com

http://www.cafe-black-sheep.com

Telefoon:+34 871 25 30 82

Fax: +34 871 25 30 888

NIF-nummer: B56840127

IVA-nummer: ESB6840127
Geregistreerd in het handelsregister van Palma de Mallorca. T.3038, F 189, S8, HPM 98835, I/A1

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE-EIGENDOMSRECHTEN

De website, inclusief maar niet beperkt tot de programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, ontwerpen, logo's, teksten en/of afbeeldingen, zijn eigendom van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE of, indien van toepassing, onder licentie of uitdrukkelijk geautoriseerd door de auteurs. .

Alle inhoud van de website is beschermd door regelgeving op het gebied van intellectuele en industriële eigendom en is geregistreerd in de relevante openbare registers.

Ongeacht het doel waarvoor ze bedoeld zijn, vereist de volledige of gedeeltelijke reproductie, het gebruik, de exploitatie, de distributie en de marketing ervan in ieder geval de voorafgaande schriftelijke toestemming van de VERANTWOORDELIJKE. Elk gebruik dat niet eerder is toegestaan, wordt beschouwd als een ernstige schending van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

De ontwerpen, logo's, teksten en/of afbeeldingen die buiten de verantwoordelijkheid van de VERANTWOORDELIJKE vallen en op de website kunnen verschijnen, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren en zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele controverses die zich in verband hiermee kunnen voordoen.

 

De VERANTWOORDELIJKE machtigt derden uitdrukkelijk om rechtstreeks naar de specifieke inhoud van de website te verwijzen en in ieder geval te verwijzen naar de hoofdpagina van http://www.cafe-black-sheep.com.

 

De VERANTWOORDELIJKE erkent ten gunste van zijn eigenaars de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten en impliceert niet de loutere vermelding of verschijning op de website, het bestaan van rechten of enige verantwoordelijkheid daarvoor, of de goedkeuring, sponsoring of aanbeveling daarvan.

Via het e-mailadres black.sheep.cafe.mallorca@gmail.com kunt u elke vorm van opmerking maken over mogelijke schendingen van intellectuele of industriële eigendomsrechten en de inhoud van de website.

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID

De VERANTWOORDELIJKE is vrijgesteld van elke vorm van aansprakelijkheid die voortvloeit uit de informatie die op haar website wordt gepubliceerd, voor zover deze informatie door derden is gemanipuleerd of geïntroduceerd.

 

Gebruik van cookies

Deze website kan gebruik maken van technische cookies (kleine informatiebestanden die de server naar de computer van de persoon die de pagina bezoekt) stuurt om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de goede werking en visualisatie van de website. De gebruikte cookies zijn in ieder geval tijdelijk van aard om de navigatie efficiënter te maken. Ze verdwijnen wanneer de sessie van de gebruiker eindigt. Deze cookies zullen in geen geval zelf persoonlijke gegevens verstrekken en zullen niet worden gebruikt om dergelijke gegevens te verzamelen.

Door het gebruik van cookies is het ook mogelijk dat de server die het web host, de door de gebruiker gebruikte browser herkent om de navigatie te vereenvoudigen, b.v. B. om gebruikers die zich eerder hebben geregistreerd toegang te geven tot de gebieden, diensten, promoties of wedstrijden die exclusief voor hen zijn gereserveerd, zonder dat ze zich voor elk bezoek moeten registreren. Ze kunnen ook worden gebruikt om het publiek, verkeersparameters, voortgang en aantal inzendingen, enz. te meten.

In deze gevallen zijn cookies technisch gezien niet nodig, maar wel gunstig voor de gebruiker.

Er worden op deze website geen niet-essentiële cookies geplaatst zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browser zo te configureren dat hij wordt geïnformeerd over de ontvangst van cookies en voorkomt dat deze op zijn computer worden geïnstalleerd. Raadpleeg uw browserinstructies om deze informatie uit te breiden.

  • Vanaf de website is het mogelijk dat u doorgestuurd wordt naar inhoud van derden. Aangezien de VERANTWOORDELIJKE niet altijd controle heeft over de inhoud die door derden op hun respectieve websites wordt geplaatst, aanvaardt zij geen verantwoordelijkheid met betrekking tot deze inhoud. Trek in ieder geval onmiddellijk alle inhoud in die in strijd is met het nationale of internationale recht, de goede zeden of de openbare orde, trek de doorverwijzing naar de website onmiddellijk in en breng de betreffende inhoud onder de aandacht van de bevoegde autoriteiten.

 

De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die bijvoorbeeld is opgeslagen in forums, chats, bloggenerators, commentaren, sociale netwerken of op enige andere manier waardoor derden onafhankelijk inhoud kunnen publiceren op de website van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE. In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 11 en 16 van de LSSICE wordt het echter beschikbaar gesteld aan alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidstroepen die actief deelnemen aan het intrekken of, indien van toepassing, het blokkeren van inhoud die in strijd is met het nationale of internationale recht. kunnen de rechten van derden of het goed de goede zeden en de openbare orde aantasten of schenden. Als de Gebruiker van mening is dat er inhoud op de Website staat die mogelijk vatbaar is voor deze classificatie, neem dan onmiddellijk contact op met de Websitebeheerder.

Deze website is beoordeeld en getest om er zeker van te zijn dat deze naar behoren functioneert. In principe kan een probleemloze werking 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd. De VERANTWOORDELIJKE sluit de mogelijkheid van bepaalde programmeerfouten of van overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden niet uit die de toegang tot de website onmogelijk maken.

IP-adressen

Websiteservers kunnen automatisch het IP-adres en de domeinnaam detecteren die door de gebruiker worden gebruikt. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegewezen wanneer deze verbinding maakt met internet. Al deze informatie wordt geregistreerd in een correct geregistreerd serveractiviteitsbestand, waardoor de daaropvolgende verwerking van de gegevens mogelijk is om alleen statistische metingen te verkrijgen waarmee we het aantal paginaweergaven, het aantal bezoeken aan de webservers en de volgorde van bezoeken kunnen bepalen , het toegangspunt enz. om te weten.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
Voor de oplossing van elk geschil of probleem met betrekking tot deze website of de activiteiten die erop worden ontwikkeld, is de Spaanse wet van toepassing, die de partijen uitdrukkelijk voorleggen en die bevoegd is om elk geschil dat zich kan voordoen in verband met het gebruik ervan op te lossen bij de rechtbanken en tribunalen van Palma de Mallorca.

bottom of page